Zarządzanie międzypokoleniowe

W przyszłym roku, co czwarty millenials odejdzie od obecnego pracodawcy, aby przyłączyć się do nowej organizacji.

Liczba ta wzrasta do 44%, gdy ramy czasowe rozszerzymy do dwóch lat.

Do końca 2020 r. dwóch na trzech millenialsów ma nadzieję na zmianę pracy, a tylko 16% millenialsów widzi siebie z ich obecnymi pracodawcami od dziesięciu lat.

Po raz pierwszy mierzymy się z tak wielką zmianą na rynku pracy - od rynku skoncentrowanego na pracodawcy, do nastawionego na pracownika.

Prawdę mówiąc, jesteśmy troszkę zagubieni. Aby ogarnąć problem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie - kim są millenialsi i czego chcą?

 • Współpracownicy jako ‘druga rodzina’ – bliskie relacje ze współpracownikami
 • Poczucie celu – wartości firmy zgodne z własnymi wartościami
 • Poczucie, że jesteś częścią czegoś ważnego
 • Elastyczność – praca z domu, praca wirtualna, dłuższe przerwy w ciągu dnia, elastyczne godziny pracy NAWET jeśli oznacza to niższa pensję
 • Możliwość łączenia pracy ze sprawami osobistymi
 • Zaufanie między menedżerem i pracownikiem
 • Brak mikro-zarządzania, możliwość niezależnej pracy
 • Mentoring i możliwość nauki i rozwoju
 • Nastawienie na współpracę, nie na współzawodnictwo
 • Feedback, najlepiej ciągły
 • Możliwość przeżywania ich życia po swojem

CZY WIESZ ŻE…

 

 

W jaki sposób budować kulturę korporacyjną, by przyciągnąć i zatrzymać kluczowe talenty w Twojej firmie?

 W jaki sposób zbudować porozumienie i efektywną współpracę między przedstawicielami pokolenia X i pokoleniem millenialsów tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty i wykorzystać zalety obu pokoleń?

 Jak kształcić młodych liderów tak, aby w przyszłości stanowili oni doborową kadrę kierowniczą w Twojej firmie?

Przygotowaliśmy dla Twojej firmy kompleksowy program, który pomoże Ci podwyższyć efektywność współpracy między osobami w różnym wieku w Twojej firmie. 

 

Szkolenia i program coachingowy:

 1. Zrozumieć millenialsów - szkolenie dla pokolenia X
 2. Zrozumieć pokolenie X - szkolenie dla millenialsów i pokolenia Z
 3. Kreowanie młodych liderów
 4. Współpraca między pokoleniami X i Y
 5. Coaching dla liderów i menedżerów

Szkolenie nr 1 - ZROZUMIEĆ MILLENIALSÓW - SZKOLENIE DLA POKOLENIA X

Zrozumieć millenialsów to moduł dla pracowników z pokolenia X i starszych, który pomoże zrozumieć, kim są millenialsi, jak angażować ich jako produktywnych pracowników i jak zyskać ich lojalność i zaangażowanie.

 

Czego się dowiesz?

 • Co odróżnia millennialsów od innych pokoleń?
 • Jak przyciągnąć, utrzymać i angażować millennialsów w miejscu pracy?
 • Jak stworzyć milenijne środowisko pracy, które umożliwi Twojej organizacji maksymalizację skuteczności pracowników?
 • Jak prowadzić, motywować i wykorzystywać w pełni potencjał millenialsów?
 • Jak rozwijać i zarządzać autentycznymi relacjami między pracownikami z różnych pokoleń?

Szkolenie nr 2 -ZROZUMIEĆ POKOLENIE X - SZKOLENIE DLA MILLENIALSÓW I POKOLENIA Z

Ta jednodniowa sesja pomoże millenialnym szefom zarządzać pracownikami z pokolenia X oraz wskaże kierunek pracy millenialnym podwładnym, których szefowie i menedżerowie pochodzą w pokolenia X.

 

Czego dowiesz się podczas szkolenia? 

 • Jak zdobyć zaufanie i szacunek pokolenia X?
 • Jakie są ich główne obawy i uwagi dotyczące pracy?
 • Jak przekazać feedback pokoleniu X i otrzymywać od
 • nich informacje zwrotne?
 • Jak komunikować się z pokoleniem X?
 • Jak najlepiej współpracować z pokoleniem X?
 • Jak współpracować z managerem generacji X?
 • Jak zarządzać pracownikami z pokolenia X?
 • Jak przełamać mur nieufności i dystansu oraz budować silne relacje?

Szkolenie nr 3 - ROZWÓJ MILLENIALNYCH LIDERÓW

Millenialsi mają wysokie oczekiwania wobec swoich pracodawców, ale także wyznaczają wysokie standardy dla siebie.

Millenialsi potrzebują wytycznych dotyczących "miękkich umiejętności", takich jak etyka pracy, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

Przywództwo jest wyuczoną umiejętnością. Jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenie było wielkimi liderami, potrzebują oni praktycznych szkoleń i wskazówek, jak to zrobić.

 

Czy wiesz że...

 

 

 

SZKOLENIE DLA MŁODYCH LIDERÓW:

 

Millenialsi wskazali na "przywództwo" jako  najbardziej cenioną umiejętność przez 39% pytanych, ale tylko 24% z nich uważa, że cecha ta była dobrze wykształcona po ukończeniu studiów (różnica 15 punktów procentowych). Millenialsi uważają, że umiejętności przywódcze są ważne w biznesie i uznają, że w tym kontekście mają jeszcze wiele do nadrobienia.

  

Zalety szkolenia millenialnych liderów:

 • Zwiększona produktywność.
 • Wzrost morale millenialnych liderów
 • Wyższa szansa na utrzymanie pracowników i menedżerów w firmie
 • Skutecznych posługiwanie się różnymi stylami przywództwa w pracy z pokoleniem X i millenialsami
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • Zwiększenie zaangażowania liderów i całych zespołów
 • Wzrost wydajności
 • Wzrost samoświadomości i pewności siebie liderów

 

PROGRAM FOLLOW-UP PO SZKOLENIACH

Umiejętności przywódcze nie są wrodzone – są nabyte i muszą być regularnie szkoleni, zoptymalizowane, restrukturyzowane.

Program follow-up  to zestaw webinarów  dla liderów  które pozwalają na stałą aktualizację wiedzy, poznanie nowych technik przywództwa, poznawanie nowych sposobów  budowania zespołu, wyjaśniające wszelkich  wątpliwości pojawiające się podczas codziennych zadań.

 

Webinary zazwyczaj zawierają kilka elementów:

 • Interaktywne platformy online
 • Aplikacje i quizy
 • Konferencje wideo u użyciem interaktywnych tablic
 • Wykłady z prezentacjami
 • Zadania domowe i zajęcia indywidualne

 

Zalety:

 • Śledzenie najnowszych trendów
 • Szybkie reagowanie na wszystkie zjawiska występujące w zespole na co dzień
 • Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności
 • Zwiększenie satysfakcję z pracy

 

 

Szkolenie nr 4 -WSPÓŁPRACA MIĘDZY POKOLENIAMI X I Y

Ważne jest, aby inwestować w rozwój młodych liderów i zwiększać świadomość i wiedzę na temat zarządzania tym millenialsami wśród pracowników z pokolenia X, ale jest jeszcze ważniejsze, aby upewnić się, że te dwa pokolenia wiedzą, jak pracować razem jako zespół, aby osiągnąć Lepsze wyniki i wykorzystanie różnice pokoleniowe każdego z nich.

 

Zalety zespołowego zespołu zespołów międzypokoleniowych:

 • Budowanie zaufanie między pokoleniami
 • Łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów
 • Zwiększenie współpracę
 • Efektywna komunikacja
 • Wykorzystanie różnice i zwiększenie wydajności

COACHING

Podczas sesji coachingowych liderzy i menedżerowie dowiadują się więcej o sobie i sposobach współpracy, których nie brali pod uwagę, dzięki czemu mogą rozwinąć umiejętności potrzebne do wywierania wpływu na swoje zespoły i osiągania lepszych wyników

 

Nad czym będziemy pracować podczas sesji coachingowych?

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Komunikowanie się
 • Aktywne i efektywne słuchanie
 • Rozwiązywanie problemy
 • Podejmowanie decyzji
 • Budowanie samoświadomości (odsłanianie martwych punktów)
 • Budowanie relacji
 • Inspirowanie członków zespołu